Паркет / Паркет от масивна широколистна дървесина

Паркет от масивна широколистна дървесина

Изработен от масивна широколистна дървесина – дъб и ясен с размери 100-200мм / 700-2200мм / 20мм (ширина / дължина / дебелина)

Адрес: Улица Поп Богомил № 6
9300 гр. Добрич
Телефон: +359 58 601 543
Факс: +359 58 601 544
E-mail адрес: office@bryast.com